N55°25,0' E12°49,7'

Referat från styrelsemöten

2023-03-17: Den nya styrelsen har i veckan haft konstituerande styrelsemöte och första styrelsemötet.

Samtliga båtplatser för 2023 fördelades ut under februari och fakturering av medlemsavgift, köavgift och båtplatsavgift kommer att ske nu i mars månad. Styrelsen pratade kring arbetsplikt, vilket kommer att kommuniceras i mail till medlemmar. En stor del av tiden på styrelsemötet var fokus på diskussion kring momsregistrering och ett första steg är möte med revisorerna under vecka 12 eller vecka 13 för att få deras input.

Vi har även skickat in ansökan om Blå Flagg för hamnen och väntar svar på detta under våren. Enligt beslut på årsmötet så kommer vi även att gå ut till medlemmar att skicka in förslag på logotype för Skanörs Hamn som medlemmar därefter kan rösta om. Deadline för att skicka in förslag är 30 april. Vad gäller tidplanen för nya hamnen så kvarstår 30 april. Idag kom de sista bryggorna till Trelleborg och de kommer att bogseras till Skanör i helgen. Nästa moment är att slå ner pålar och gjuta kring dessa och därefter montera på bommarna.

Båtplatsavtal mars 2023

Ordningsföreskrifter mars 2023