N55°25,0' E12°49,7'

Skanörs Hamn – vision 2023

14 oktober 2022: Rivning har i veckan påbörjats av de gamla träbryggorna i Skanörs Hamn. Bryggorna har funnits i hamnen i mer än 50 år, men tiden, väder och vind sliter hårt och de är nu i stort behov av att bytas ut.

 

Visionen för en ny hamnbassäng i Skanörs Hamn är flytbryggor i nord-sydlig riktning. Tanken är att detta kommer att ge en mer skyddad förtöjning för båtar i hamnen.