N55°25,0' E12°49,7'

Stopp för de största på fast plats

Hur stora får båtarna i Skanörs hamn vara? Frågan kom upp vid styrelsens februarimöte.
En medlem vill ha plats för en motorbåt på 65 fot, cirka tjugo meter lång. Hamnföreningen har tidigare satt en gräns på 42 fot, för de båtar som kommer till på de ordinarie platserna. Ledamöterna enades om att den gränsen bör bevaras.
Hamnen är inte byggd för bjässar på 50-60 fot. Det handlar inte endast om att de tar plats och kan skymma utsikten, som det sas på mötet. Båtar med en sådan tyngd sliter också för hårt på förtöjningsringar och bryggor, ansåg den tekniska expertisen.
De som köper för stora båtar måste hänvisas till andra hamnar, även om de är medlemmar i Skanörs Hamnförening.
Men hur gör hamnen då med gästplatser och båtägare som är beredda att betala för att stanna under en längre tid? Tidigare rutin blev bekräftad. Det betyder att ansvarig för gästhamnen tillsammans med hamnkaptenen får avgöra från fall till fall om platser kan upplåtas.
De undersöker möjligheterna för långliggare när alla ordinarie båtar är på plats. Det brukar vara vid midsommartid eller slutet av juni. Då tittar de i första hand på båtar i kön.
Nu fördelas årets nya platser, berättade Leif Wessel, som är ansvarig för det. Han hoppas bli klar inom ett par veckor.
Den 28 februari är det årsmöte i Skanörs Hamnförening. Det blir digitalt. Alla medlemmar kommer att få en länk på mejl att klicka in sig på. Senast några dagar före mötet finns redovisning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag tillgängligt att beställa på mejl. En stor del av februarimötet ägnades åt planeringen. Det är ännu inte bestämt vilken digital mötesplats som ska användas.


Skanörs hamn lämpar sig inte för båtar på 65 fot på fast plats. När det gäller gästbåtar avgör gästhamnsansvarige och hamnkapten från fall till fall. Foto: Pfdn Production