N55°25,0' E12°49,7'

Uppsägning av nuvarande båtplatsavtal

Till medlemmar i Skanörs Hamnförening,
Då vi till nästa säsong får nya bryggor och båtplatser i Skanörs Hamn, kommer fördelning av nya platser att ske under första kvartalet 2023.
I enlighet med föreningens stadgar sägs därför nuvarande båtplatsavtal upp per 31/12 2022, se dokument Till innehavare av båtplats.
Nya båtplatsavtal och ordningsföreskrifter kommer att skickas ut i början på nästa år.