N55°25,0' E12°49,7'

Upptagning

Upptagning 2017

Kommunen har ålagt oss nya riktlinjer för miljövänligare båttvätt
Tvätt av båtar på grusplan, gatan eller garageuppfarten gör att förorenat spillvatten rinner ner i grundvatten samt leds ut i sjö och vattendrag.

Vi ska därför från och med i år tvätta våra båtar på hamnens nya spolplatta.
Kranbilen kommer att stanna över spolplatten medan Du tvättar din båt. Det kommer att finnas två st kraftiga högtryckstvättar (industrimodell) vid spolplattan.

Detta kommer att påverka tidsåtgång för upptagning per båt.

Styrelsen har i samråd med kranbilsförarna gjort bedömningen att två kranbilar kommer att klara 10 båtar vardera per dag,

Summa 20 båtar per dag.

Vi disponerar 3 dagar för upptagning. 23 september samt 1 och 6 oktober.

Vid anmälan på hemsidan kommer vi alltså att dra ett streck när varje dag har uppnått 20 st anmälda båtar och båtägaren hänvisas till nästa lediga upptagningsdag.

Fördelningen kommer att ske enligt principen ”först till kvarn”.

Den förväntat utsträckta ”kranbilstiden” medför att vi infört en ny prislista
Kranbil upp till 30 minuter 750:-
Kranbil + påbörjad 10 minutersintervall 250:-

Kranbil mast 600:-

Betalning sker i automaten på baksidan av hamnkontoret.
Där finns en instruktion hur betalningen går till.

En ny regel för årets upptagning är även att varje båtägare förväntas vara behjälplig vid
framförvarande upptagning. Alltså: Du förväntas hjälpa båtkompisen före dig med upptagning och tvätt. Allt för att minimera tider på plattan och placering i vagga etc.

Vi vädjar också till alla att inte köra in privatbilar på hamnplan på upptagningsdagarna.
Tänk på att klockan tickar även om kranbilen får vänta…

Vi hoppas och tror att upptagningen kommer att gå smidigt även med nya rutiner.

Välkomna upp ur havet!

Styrelsen